Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van chambres et table d’hôtes La Panacée, gevestigd te Rignac, 46600 Cuzance, Frankrijk.

Uw gegevens
La Panacée gebruikt uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten; het met u communiceren over en naar aanleiding van een eventueel verblijf bij onze chambres d’hôtes.

Daarnaast gebruikt La Panacéé uw gegevens soms ook om u een persoonlijk kaartje en/of mailtje te sturen.

Welke gegevens verwerkt La Panacée:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw emailadres
– Uw IP-adres

Met wie delen wij uw gegevens en hoe lang worden deze gegevens bewaard:
La Panacée maakt gebruik van de diensten van een administratiekantoor voor de verwerking van de boekhouding. In dit kader kan het administratiekantoor ook uw naam, adres en contactgegevens inzien. Voor de Belastingdienst zijn wij verplicht uw persoonlijke gegevens 10 jaar te bewaren.

Beveiliging van uw gegevens:
La Panacée neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van La Panacée maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van  misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging vandoor La Panacée  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met La Panacée op via info@lapanacee.nl .

Rechten
U heeft het recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. Wanneer u dit wilt kunt u contact met ons opnemen via telefoon of e-mail. Wij zullen zo spoedig als mogelijk uitvoering geven aan uw verzoek doch uiterlijk binnen 4 weken.

Cookies:
Lapanacee.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

http://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google analytics en andere site-statistics
Onzefransekeuken.nl maakt gebruik van Google analytics en Jetpack (Automattic.com) om statistieken over het gebruik van de site te monitoren. Hoe deze partijen omgaan met cookies en persoonlijke gegevens kunt u terugvinden op de volgende pagina’s:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://automattic.com/cookies/

Chambres et table d’hôtes La Panacée
Rignac
46600 Cuzance
France
info@lapanacee.nl
+33 5 65 37 31 50

Food Blog Theme from Nimbus
Powered by WordPress